Databeskyttelsespolitikken gælder for Foreningen Danske Teaterjournalisters indsamling og brug af personoplysninger. Foreningens kontaktoplysninger er:

Foreningen Danske Teaterjournalister
c/o Rie Hammer
L.I. Brandes Alle 6, 1. tv. 
1956 Frederiksberg C
CVR: 33238231

Hjemmesidens adresse er: https://teaterjournalist.dk

Du er altid velkommen til at kontakte foreningen, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Foreningen behandler disse oplysninger

Foreningen Danske Teaterjournalister behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse
 • Navn og e-mailadresse til modtagere af nyhedsbreve og pressemeddelelser
 • Personoplysninger, som personen selv angiver på foreningens hjemmeside og profiler på de sociale medier

Foreningens brug af personoplysninger

Foreningen Danske Teaterjournalister bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse opbevares, så foreningen kan komme i kontakt med relevante personer.
 • Personens navn og e-mailadresse registreres og opbevares, så foreningen kan sende nyhedsmail eller pressemeddelelser til personen.
 • Personens interesser og adfærd på foreningen hjemmeside bruges til at målrette annoncer eller til at videreudvikle hjemmesiden.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når foreningen behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a. Det vil eksempelvis være tilfældet ved brug af navn og e-mail til udsendelse af nyhedsbreve og registrering.
 • Behandlingen er nødvendig for, at foreningen kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvilket for eksempel vil være tilfældet ved brug af navn, adresse og e-mailadresse.
 • Behandlingen er nødvendig for, at foreningen kan opfylde en aftale med personen.

Videregivelse af personoplysninger

Foreningen videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet samtykke til det, eller hvis foreningen er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Opbevaring af dine oplysninger

Foreningen opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for foreningen at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. De oplysninger, som foreningen skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

Dine rettigheder

Når foreningen behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Ret at trække dit samtykke tilbage: Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte foreningen pr. e-mail eller brev til foreningens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som foreningen allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.
 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger: Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger foreningen behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.
 • Ret til at få berigtiget dine oplysninger: Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis foreningen har urigtige oplysninger om dig.
 • Ret til at få slettet dine oplysninger: I visse tilfælde kan du have ret til, at foreningen sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger: I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må foreningen fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen: I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod foreningens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Dataportabilitet: I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra foreningen til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte foreningen skriftligt. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over foreningens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Websitet anvender cookies, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: https://minecookies.org/cookiehandtering/

Vi anvender cookies, så hjemmesiden fungerer optimalt. Når du fortsætter, accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere